Om Lasse Borgström

Lasse Borgström började fotografera i början av 1970-talet. I början av 1980-talet hittade han formen bildspel som presentationsmedel. På den tiden var det diabilder och styrning av programmet via kassettband. Efterhand moderniserades tekniken så att den kunde både programmeras och styras digitalt. Dock fortfarande med ett antal diaprojektorer. Sedan kom det stora genombrottet med digitalfotografering. Nu kunde man enkelt koppla ihop bilder, film, ljud mm. till ett digitalt program.

Dokumentärprogram med knorr ligger Lasse varmt om hjärtat. En historia kryddad med anekdoter och karaktärer blir levande på ett annorlunda sätt. Detta är Lasses signum.